Water & Gezondheid


 
Niet alleen de hoeveelheid water die we tot ons nemen is belangrijk, ook de samenstelling van het water is van invloed op de gezondheid. Zuiver water bestaat niet. Zelfs dubbelgedestilleerd water, algemeen beschouwd als de zuiverste vorm van water, bestaat tenminste uit 18 isotope varianten op H2O, 30 varianten op H3O+, 9 soorten OH- en drie isotopen van O2-. Zodra dit zuiverste water ergens mee in contact komt, lost er iets van op (zelfs van een glazen fles kan iets oplossen). Zo zorgt het water altijd dat het een mengelmoesje is van zichzelf en de stoffen waarmee het in aanraking is gekomen.

Bovendien hebben de opgeloste stoffen invloed op de manier waarop de watermoleculen zich uitrichten. Ionen trekken een soort mantel van watermoleculen om zich heen. Daarnaast dragen alle stoffen hun eigen trilling over op de watermoleculen, die zich dientengevolge op een nieuwe manier op elkaar moeten richten. Zo wordt de informatie over de opgeloste stoffen in de waterstruktuur "geschreven", in een taal die voor cellen (lichaamscellen, bacteriecellen, e.d.) begrijpelijk is.