Water & Gezondheid


 
De openbare drinkwaterzuivering is opgezet om in ons dichtbevolkte land, waar de bergbeekjes schaars zijn, toch iedereen te voorzien van betrouwbaar drinkwater. Om de watervoorziening betaalbaar te houden, zijn er veel concessies gedaan. Het contrast met de natuurlijke manier van zuiveren is dan ook groot.

De natuur zuivert het water door het te laten verdampen (vnl. boven de oceanen) waarbij verontreinigingen achterblijven. Dit zuivere water condenseert in koudere luchtlagen en wordt door de zwaartekracht terug op aarde gebracht in de vorm van regen, hagel of sneeuw. Daar wordt het verder "gevormd" door contact met stenen en mineralen, en door te wervelen in stroompjes, beken en rivieren. Na dit proces is het water niet alleen geschikt voor consumptie, maar zelfs gezond en verkwikkend.

"De mens heeft voldoende zuiver drinkwater ter beschikking gehad. De eerste beschavingen vond men in de valleien van de Tigris, de Eufraat, de Nijl, de Indus en de Ganges. Een geleidelijk ontstane overbevolking, roofbouw, de erbijbehorende ontbossing en recentere industrialisering maakten dat het water plaatselijk te schaars of zo vervuild werd dat ziekten en catastrofen niet uitbleven. Het zelfreinigende karakter van de natuur laat het door overbelasting dikwijls afweten." (Yves Verheyen)