Water & Gezondheid


 
Wie de moeite neemt om twee liter water per dag te drinken, zal merken dat er veel verschil bestaat tussen verschillende waters. De kwaliteit van water is altijd en overal anders, en hangt af van vijf kenmerken.

KENMERK AARD VOORBEELD
eventueel aanwezige micro-organismen biologisch bacteriën, amoeben
de zwevende deeltjes fysisch kalkkristallietjes, stof
de opgeloste organische stoffen chemisch bestrijdingsmiddelen, dioxines
de mineralenbalans chemisch zouten, chloor, koper
de structuur die door de watermoleculen wordt gevormd kwantumfysisch amorf, geordend

In ieder kenmerk zijn er talloze gradaties, van levensbevorderlijk tot levensremmend. Yves Verheyen geeft in zijn boek "Gif in ons glas?" een uitgebreid overzicht van de zaken die zoal in ons drinkwater kunnen zitten.