Water & Gezondheid


 
Hoe ons lichaam reageert op het water hangt af van twee zaken: enerzijds natuurlijk de concentraties van de aanwezige stoffen en de aard van de waterstrukturen, anderzijds van onze overtuigingen die de basis zijn voor ons functioneren. Vooral vanwege dat laatste is het moeilijk te voorspellen welk effect het drinken van water op ons lichaam heeft, omdat dat per persoon verschilt.

Er zijn wel statistische gegevens over de effecten die bepaalde stoffen gemiddeld op een mens hebben. Zo ontstaan lijstjes met toxische stoffen, zoals cadmium, chroom, kwik, lood, pesticiden en PAK's, lijstjes met ongewenste stoffen, zoals nitraten, koper, ijzer, zink, fluor en koolwaterstoffen, en lijstjes met onschadelijke stoffen, zoals chloriden, sulfaten, calcium, natrium en kalium. Bij iedere stof heeft onze overheid een richtwaarde en een maximumwaarde laten bepalen. Deze waarden zijn maatgevend voor de drinkwaterproductie.

De drinkwaternorm is een garantie dat we niet acuut ziek worden van ons drinkwater. En vergeleken bij de rest van de wereld is dat vaak al heel wat. Maar vergeleken bij het water uit een natuurlijk schoon bergbeekje is het ronduit een teleurstelling.

Het gezonde, levende water uit het bergbeekje is een bron van vitaliteit (Roy Martina), een geneesmiddel (Dr. Duviviers), en geeft levenslust, fitheid en rust (Yves Verheyen). Dit zit hem niet alleen in de chemische samenstelling, maar vooral ook in de struktuur. En over dat laatste is nu juist bij onze drinkwaterbereiders helemaal niets bekend.