Water & Gezondheid


     
Over de manier waarop water onze gezondheid beïnvloedt is veel geschreven. Het staat als een paal boven water dat we dood gaan zonder. Als belangrijkste oplosmiddel is het nodig voor alle processen in het lichaam. Vandaar dat we er zo veel van hebben
  Een droge keel of mond: Het watertekort bedraagt ongeveer een halve liter. Drink dus twee flinke glazen water. Goed water wordt direct door de mondslijmvliezen opgenomen, hetgeen een lichte tinteling veroorzaakt.
  In het boek van Roy Martina staat de volgende "waterdrinkprescriptie":

Doel: Minimaal twee liter per dag
 
Lees verder>> Lees verder>> Lees verder>>
           

     
Wie de moeite neemt om twee liter water per dag te drinken, zal merken dat er veel verschil bestaat tussen verschillende waters. De kwaliteit van water is altijd en overal anders, en hangt af van vier kenmerken.
  Niet alleen de hoeveelheid water die we tot ons nemen is belangrijk, ook de samenstelling van het water is van invloed op de gezondheid. Zuiver water bestaat niet. Zelfs dubbelgedestilleerd water, algemeen beschouwd als de zuiverste vorm van water,  

Hoe ons lichaam reageert op het water hangt af van twee zaken: enerzijds natuurlijk de concentraties van de aanwezige stoffen en de aard van de waterstrukturen, anderzijds van onze overtuigingen die de basis zijn voor ons functioneren.

 
Lees verder>> Lees verder>> Lees verder>>
           
     
Onze drinkwaterbereiding bestaat grofweg uit een of meer filtratiestappen, een ontijzeringsstap en een oxydatiestap. In de filtratiestap worden de meeste zwevende deeltjes afgevangen. Hier wordt het water door een pakket met steeds fijnere zandlagen gevoerd.   De openbare drinkwaterzuivering is opgezet om in ons dichtbevolkte land, waar de bergbeekjes schaars zijn, toch iedereen te voorzien van betrouwbaar drinkwater. Om de watervoorziening betaalbaar te houden, zijn er veel concessies gedaan. Het contrast met de natuurlijke manier van zuiveren is dan ook groot.   Wanneer iemand geen genoegen neemt met het drinkwater zoals dat uit de leiding komt, en wil genieten van 100% natuurlijk water, dan heeft hij een probleem. Want de geohydrologische kringloop kun je niet in je achtertuintje nabootsen.  
Lees verder>> Lees verder>> Lees verder>>
           
 
   
 
Natuurlijk kun je ook water drinken uit flessen. Er zijn talloze merken, variërend van rommel tot heel behoorlijk. Het voordeel van goed flessenwater is dat je kwalitatief hoogwaardig water koopt dat via de geohydrologische cyclus gezuiverd is. Maar echt heilwater is schaars,    
Lees verder>>