Verlevendigers


 

Naar waterverlevendiging is veel toegepast onderzoek gedaan. Dit betreft dus vooral indirecte bewijsvoering DAT het werkt. Veel gehoorde kritiek is dat er weinig onderzoek gedaan is naar HOE het werkt en dat derhalve het mechanisme slecht onderbouwd is. Dit is ten dele waar. Waterverlevendiging is een proces dat zich op quantummechanisch niveau afspeelt, en het is nou eenmaal moeilijk en duur om op dat niveau onderzoek te doen. Toch wordt de theoretische onderbouwing steeds beter. Het is slechts een kwestie van tijd voor het mechanisme geheel duidelijk is, hoewel ook dan nog heel wat water door de Rijn zal moeten stromen voor de theorie breed geaccepteerd zal worden.

Dit deel van de website moet nog verder uitgewerkt worden. Vooralsnog kunt u alvast een paar andere websites bekijken voor het nodige theoretische houvast.

U kunt een overzichtsartikel van Cees Kamp downloaden vanaf zijn website www.watiswater.nl

Het meest bekende (semi) wetenschappelijke onderzoek dat naar de structuur van water is gedaan, is natuurlijk van Masaru Emoto. Hoewel hij niet precies weet wat hij heeft ontdekt, en zichzelf eigenlijk ook geen wetenschapper noemt, tonen zijn foto's toch prachtige beelden. Meer informatie over zijn onderzoeksmethode vindt u op www.masaru-emoto.net

Wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie en het geheugen van water wordt verslagen op www.i-sis.org.uk

Recent onderzoek van de vooraanstaande Zwitserse chemicus Louis Rey naar het geheugen van water wordt samengevat in een artikel van Noorderlicht

Een ander onderzoek, dat niet gaat over verlevendiging van water, maar wel over een geheel ander bijzonder aspect, staat ook op Noorderlicht