Verlevendigers


 

Installatie van een waterverlevendiger

Wanneer u zelf uw waterverlevendiger wilt installeren, kunt u de volgende adviezen ter hand nemen. Bedenkt u zich wel dat het installeren van een apparaat in een waterleiding enige handigheid vereist. Wanneer er in het beoogde leidingdeel geen bochten of aftakkingen zitten, is de plaatsing redelijk eenvoudig, zeker als u al vaker met waterleidingen heeft gewerkt. Als u twijfelt over uw handvaardigheid of als de situatie terplekke toch enigszins complex is, raden wij u aan een loodgieter in te schakelen. Desgewenst kunnen wij de montage ook voor u verzorgen. U kunt ons bellen voor een afspraak.

Verantwoordelijkheid

De binnenkomende hoofdwaterleiding valt tot de watermeter onder de verantwoordelijkheid van uw drinkwaterbedrijf. Hier mag u onder geen voorwaarde iets aan veranderen. Wanneer de stopkraan voor de watermeter lekt of anderszins defect is, belt u dan uw waterbedrijf voor onderhoud. Het leidingstelsel na de watermeter valt onder verantwoordelijkheid van de eigenaar van het huis. Wanneer u dat zelf bent, mag u daarmee doen wat u wilt. Maar eventuele schade ontstaan bij een klus, is dan ook voor eigen rekening.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat schade ontstaan door het (verkeerd of goed) opvolgen van deze aanwijzingen niet op ons verhaald kan worden.

Plaats in het leidingsysteem


Het apparaat op een geschikte plaats na de watermeter in de waterleiding inbouwen. Overtuigt u zich ervan dat deze plaats ook in de winter vorstvrij is. De positie (horizontaal of verticaal) is niet van invloed op de werking. Het is in principe niet nodig een by-pass, afsluiters, filters, e.d. te monteren. In het uitzonderlijke geval dat er ijzerdeeltjes in het water kunnen voorkomen, is een deeltjesfilter wel aan te bevelen. Wanneer deze in de waterverlevendiger blijven liggen, kunnen ze puntcorrosie en uiteindelijk lekkage veroorzaken.

Het waterverlevendigingsapparaat kan het beste kan worden gemonteerd:

  • NA stoffilters en andere fijnmazige filters,
  • VOOR alle andere technische apparaten, zoals doseerinstallaties van chemicaliën, ionenwisselaars, elektrische of elektromagnetische waterbehandelingsapparaten en permanente magneten (FAK apparatuur).

Bij de elektrische en magnetische apparaten dient een afstand van tenminste ca. een halve meter aangehouden te worden. De werking van de waterverlevendiging is namelijk optimaal wanneer het natuurlijke magnetisme van het water zelfstandig en onbeïnvloed z'n gang kan gaan. Ook is het van belang om te letten op de afstand tot elektrische schakelkasten en elektromagnetische apparaten (zoals pompen, magneetafsluiters, etc.). Die moet zijwaarts tenminste een halve meter en naar boven anderhalve meter bedragen.


De stromingsrichting in het apparaat is niet van invloed op de werking.

Montage

De kleinere apparaten (t/m 1 duims) kunnen met knelpuntstukken worden ingebouwd. Voor de middelgrote apparaten (t/m 2 duims) zijn koppelingen vaak handiger omdat de waterleiding dan niet hoeft te worden uitgebogen als het apparaat er tussen wordt gehangen. De grootste apparaten worden met flenzen gemonteerd.

Werkwijze: Sluit de hoofdkraan van de waterleiding en tap het systeem af. Schroef de puntstukken of de koppelingen in de waterverlevendiger. Gebruik als afdichtmiddel bij voorkeur vloeibare pakking of vlas. Bij 1/2" en 3/4" kan eventueel ook gastape worden gebruikt. Meet de afstand tussen de contactvlakken in de aansluitstukken (X) en zaag of snijd een even lang stuk uit de waterleiding. Bij gebruik van puntstukken kan nu het apparaat tussen de waterleiding worden geplaatst. Hierbij moeten de uiteinden van de leiding iets uit elkaar worden getrokken. (Als dit niet mogelijk is, gebruik dan koppelingen in plaats van puntstukken.) Draai de wartels stevig aan. Bij gebruik van koppelingen moeten de flensdelen nu op de uiteinden van de waterleiding worden gesoldeerd. Vergeet niet eerst de wartels op de leidingdelen te schuiven. Hang vervolgens het apparaat met afdichtringen ertussen en draai de wartels aan. Open voorzichtig de hoofdkraan en controleer op lekkage.

Bij inbouw van apparaten (t/m 2 duims) in gegalvaniseerde leidingsystemen adviseren wij messingen knelfittingen te gebruiken. In PVC-leidingen kan het apparaat het handigst ingebouwd worden met driedelige koppelingen die aan de ene kant een lijmmof en aan de andere kant schroefdraad hebben. Indien deze niet voorradig zijn, kan aan weerszijde van het apparaat een puntstuk en een driedelige koppeling worden gebruikt.

De 3" en 4" waterverlevendigers en waterverlevendigers gemonteerd in kunststof leidingen mogen niet vrij in de leidingen hangen. Ze moeten bij voorkeur op de vloer of op een console staan, met daartussen een isolerende mat (bijv. van rubber).

Attentie bij zuurdampen

Onder normale omstandigheden is een waterverlevendiger roestvrij. Indien het apparaat in een ruimte wordt geplaatst waar zuren worden opgeslagen, dan is het aan te bevelen om de buitenkant in te vetten met bijvoorbeeld vaseline. Hiermee wordt voorkomen dat eventuele zuurdampen in combinatie met condens het metaaloppervlak aantasten. Tegen meerprijs kunnen de verlevendigers van een speciale coating worden voorzien.

 

Installatievoorbeelden

Waterverlevendiger in voldoende lange, rechte leiding.

 
     
Waterverlevendiger in te kort, gebogen leidingdeel.  
     
Waterverlevendiger in te kort, vertakt leidingdeel.

Situatie voor het installeren:

Waterverlevendiger in te kort, recht leidingdeel, waar nog net twee knietjes tussen passen.

Situatie voor het installeren: