Verlevendigers


Om het water volledig te regenereren, zuivert de natuur het water in twee stappen. Om te beginnen verdampt het water uit de oceaan en slaat het neer boven land. Dit is een soort destillatieproces waarbij het water de opgeloste stoffen achterlaat in de oceaan. Vervolgens komt het bij voorkeur in een bosbodem met een gezonde humuslaag, alwaar het een uitgewogen melange van mineralen en sporenelementen meekrijgt. Wanneer het water vervolgens van een berg of heuvel stroomt zal het, door oneffenheden in de bedding van de rivier of beek, gaan kolken. Bij dit kolken draait het water in het magneetveld van de aarde. De watermoleculen voelen hierdoor een trillend magneetveld. Naarmate een watermolecuul dieper in de kolk komt zal hij sneller gaan trillen. Op een bepaald punt trilt hij met zijn eigenfrequentie en omdat dat z'n meest stabiele frequentie is, zal hij die overnemen en alle onnatuurlijke frequenties loslaten.

Dit mechanisme is begin twintigste eeuw door de Oostenrijker Victor Schauberger ontdekt. Hij noemde het volledig geregenereerde water "levend water" omdat het in staat is zichzelf in balans te houden. Een standaardwerk over Viktor Schauberger is het boek "Living water" van de Zweed Olof Alexandersson. De nazaten van Viktor Schauberger houden een website bij en organiseren lezingen in Oostenrijk.