Verlevendigers


 

Water is een uitzonderlijke vloeistof, die vele verschillende gedaantes kan aannemen. Behalve de klassieke indeling in ijs, water en stoom, is er nog een verdere uitsplitsing nodig. Zo zijn er van de ijsfase alleen al elf soorten bekend die alle een andere structuur hebben. Ook in de waterfase zijn talloze structuurvormen mogelijk, maar hier is praktisch niets over bekend. Dit komt omdat vrijwel al het water tegenwoordig "dood" is: Het bezit geen enkele structuur.

De structuur in water hangt samen met de frequentie waarmee de moleculen trillen. Via die trilling laten alle opgeloste stoffen hun handtekening achter in de structuur. Levende cellen kunnen die handtekeningen ‘"lezen" en zo anticiperen op de stoffen die ze met het water binnen zullen krijgen.

Een probleem hierbij is dat de structuur aanwezig blijft als de stoffen er allang weer uit zijn. Water waarin duizenden verbindingen opgelost zijn geweest, is als een schoolbord waar zoveel op geschreven is dat alles wit is. Dat moet worden schoongeveegd om er weer op zinvolle wijze informatie mee te kunnen overdragen. Dit is wat waterverlevendiging doet met het water: het wist de overbodige frequenties, zodat de structuur in z'n natuurlijke uitgangstoestand wordt hersteld. Het zorgt ervoor dat levende organismen weer optimaal kunnen anticiperen op de stoffen in het water. Dat is goed voor hun gezondheid en voor alle processen waarin ze een rol spelen.