Homeopathie

De theorie achter de homeopathie bevat een belangrijke overeenkomst met die achter de waterverlevendiging. In beide gevallen dragen opgeloste stoffen hun eigen trillingsfrequentie over op de watermoleculen. En beide theorieŽn gaan er vanuit dat deze frequentie in het water achterblijft wanneer de stof (hetzij door extreme verdunning, hetzij door filtering of fysisch chemische scheidingsmethoden) eruit wordt gehaald. In de homeopathie wordt hiervan gebruik gemaakt om geneesmiddelen te maken die het lichaam aanzetten tot de productie van antistoffen, zonder het lichaam te vergiftigen met de verbinding waartegen die antistoffen bedoeld zijn. Het doel hiervan is het afweersysteem op te porren wanneer het onvoldoende reageert op een ziekteverwekker.

Wanneer we deze theorie doortrekken naar ons drinkwater, dan moet ons afweersysteem helemaal gestoord worden van alle frequenties die daarin zitten. Allerlei gesteenten en mineralen waarmee het in contact is geweest, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zware metalen, hormonen en chemicaliŽn die erin opgelost zijn geweest. Maar ook frequenties van elektromagnetische straling, zoals de 50 Herz (plus harmonischen) van het lichtnet, en de elektromagnetische golven van radio- en TV-zenders en magnetron-ovens. En dan zijn er ook nog de trillingen die ontstaan bij de wervelingen van het water dat onder hoge druk door ons leidingnet wordt gepompt. (Dit is het omgekeerde van het proces dat plaatsvindt bij de waterverlevendiging volgens Schauberger, waarbij het water onder atmosferische druk kolkt en daarbij diverse draaisnelheden doorloopt, waaronder de snelheid waarbij verlevendiging plaats heeft.) Het is daarom niet verwonderlijk dat homeopathische medicijnen veel beter werken wanneer ze worden ingenomen met levend water. Dan zijn er veel minder storende invloeden van frequenties die er niet toe doen. Alleen van de stoffen die daadwerkelijk nog opgelost zijn, is de frequentie in het water aanwezig. Verder is de waterstructuur schoon en kunnen de frequenties van het homeopathische middel optimaal worden doorgegeven.