Verlevendigers


 

  
Water is een uitzonderlijke vloeistof, die vele verschillende gedaantes kan aannemen. Behalve de klassieke indeling in ijs, water en stoom, is er nog een verdere uitsplitsing nodig. Zo zijn er van de ijsfase alleen al elf soorten bekend die alle een andere structuur hebben. Ook in de waterfase zijn talloze structuurvormen mogelijk,
Lees verder>>
 
Om het water volledig te regenereren, zuivert de natuur het water in twee stappen. Om te beginnen verdampt het water uit de oceaan en slaat het neer boven land. Dit is een soort destillatieproces waarbij het water de opgeloste stoffen achterlaat in de oceaan. Vervolgens komt het bij voorkeur in een bosbodem met een gezonde humuslaag,
Lees verder>>
 
De structuur van water hangt af van de trilling van de watermoleculen. Alle moleculen en elementen op deze aarde trillen. Hoe hoger de temperatuur, hoe harder ze trillen. Deze trillingen worden overgedragen op nabijgelegen moleculen. Daardoor kunt u iets opwarmen en afkoelen.
Lees verder>>
 
Het meeste water dat wij drinken, is leidingwater. Ons drinkwater wordt alleen maar fysisch gezuiverd. Dat betekent dat het chemisch zuiver genoeg is om het te kunnen drinken. Maar het bevat nog alle trillingen van de verontreinigingen die erin hebben gezeten, plus zelfs de 50 herz van ons elektriciteitsnet.
Lees verder>>