Filters


Omgekeerde osmose  

De meeste systemen voor omgekeerde osmose (RO) komen uit de USA. Daar is het populair vanuit de gedachte: hoe schoner, hoe beter. Dit is maar ten dele waar. Het schoonste water is dubbel gedestilleerd water. Dit wordt uitsluitend voor technische toepassingen gebruikt, want als je er twee liter van drinkt kan dat dodelijk zijn. De hoge osmotische druk kan de lichaams-cellen beschadigen en door de ongekende zuiverheid worden noodzakelijke elektrolyten uit het zenuwstelsel weggetrokken. RO-water is iets minder zuiver, maar het kan op den duur wel zorgen voor enige demineralisering en verzuring van het lichaam.

Dit probleem kan worden opgelost door zouten in het water te brengen. Dus als u een RO-filter heeft, neemt u het water dan met een korreltje zout. Dat kan gewoon keukenzout zijn, of zeezout, of misschien wel himalayazout. U kunt het RO-water ook aanlengen met 20% kraanwater, al dan niet gefilterd met een actief kool filter. Als u het RO-water gebruikt om er thee of koffie mee te zetten, dan is het minder hard nodig om er zouten aan toe te voegen, want die zitten ook al in de theeblaadjes en de koffiebonen. Als u het RO-water toch zuiver drinkt, is het verstandig de verloren gegane sporenelementen aan te vullen.

Gevoelsmatig kan dit beeld worden vertaald naar een grafiek waarin getoond wordt hoe zeer lage en zeer hoge zoutconcentraties beide tot negatieve gevolgen voor de gezondheid leiden. De hoeveelheid aanwezige mineralen (= zouten) kan worden gemeten met een geleidbaarheidsmeter. Deze geeft een getal met de eenheid mikroSiemens per centimeter. In deze eenheid ligt er een optimum in de grafiek tussen 100 en 150.

 

Bij de interpretatie van deze grafiek dient de nodige voorzichtigheid betracht te worden. Een geleidbaarheidsmeter zegt alleen iets over de osmotische druk. In het soort mineralen wordt geen onderscheid gemaakt. Hoe schadelijk water is voor de gezondheid, wordt meer bepaald door de soorten mineralen dan de hoeveelheid.

Een voorbeeld: een miljoen cadmium-ionen geven dezelfde geleidbaarheid als een miljoen calcium-ionen, maar het tweede type geeft aanzienlijk minder gezondheidsproblemen.