Waterverlevendiging in bedrijven

 

Waterverlevendiging is een bijzondere manier van waterbehandeling. De methode is erop gericht om de waterkwaliteit op een fundamenteel niveau te verbeteren. Daardoor is deze technologie overal toepasbaar waar water wordt gebruikt. Doordat bedrijfsmatige systemen doorgaans complexer van aard zijn dan de waterleiding thuis, is er geen standaard recept te geven voor de benodigde apparatuur. Wij zijn toegerust voor een advies op maat voor ieder systeem. In de volgende situaties is al succes geboekt.

Enige voorbeelden van toepassingen

Compostering: Het composteringsproces wordt versneld, zodat de capaciteit van de installatie omhoog gaat. Tegelijk gaat de compostkwaliteit omhoog (hogere rottegraad en fijnere struktuur) en de geuroverlast in en om het bedrijf gaat omlaag. Het percolaatwater krijgt een neutrale, droge bacterielucht.

Land- en (glas)tuinbouw: Verhoging van de weerstand van gewassen. Daardoor kan het gebruik van chemicaliën verminderd worden en verbeteren de groei, de smaak en de houdbaarheid. Verder hebben veehouderijen gemeld dat de dieren gezonder worden, hetgeen zichtbaar wordt via een glanzender vacht en sneller tochtig worden.

Levensmiddelen: Bakkers en bierbrouwers hebben ontdekt dat hun producten met verlevendigd water beter smaken. Ook bij ander voedsel gaat voor de fijnproever een nieuwe wereld open. Daarnaast verbetert de houdbaarheid.

Schoonmaakindustrie: In (af)wasmachines, autowasinstallaties en spoelerijen wordt kalk buitenspel gezet en lost vuil beter op. Daardoor kan men het detergentverbruik verlagen terwijl het resultaat verbetert.

Verwarmings-/koelcircuits: In kringloopwater kunnen micro-organismen corrosie veroorzaken of versterken. Door Grander-units in het systeem in te bouwen, kunnen ze binnen een paar maanden worden uitgeroeid, terwijl de biociden overbodig worden.

Zwembaden: De waterkwaliteit gaat omhoog zodat de hoeveelheid toegevoegde chemicaliën ongeveer kan worden gehalveerd. De typische chloorlucht neemt sterk af. Verder blijkt dat veel zwemmers opmerkelijke verbeteringen in hun gezondheid melden.

Voor voorbeelden kunt u ook de zgn. Journals bestellen.

Implementatie

Er is een lijn van eenvoudig te plaatsen inbouwapparaten en dompelaars ontwikkeld. De werking is gebaseerd op informatie-overdracht middels de elektromagnetische wisselwerking. De apparaten bevatten zogenaamd hoogenergetisch water, dat zodanig is behandeld dat de gehele watermassa met de eigenfrequentie trilt. Dit zorgt voor een dynamisch elektromagnetisch veld in en om de apparaten. Watermoleculen die zich in dit veld bevinden, zullen hiermee gaan resoneren en kunnen zodoende terugvallen in hun meest stabiele trillingsfrequentie.

De apparaten zelf zijn onderhoudsvrij, hebben geen bewegende delen en verbruiken geen energie. De drukval is nihil, de werking wordt niet minder bij lage stroomsnelheden, er hoeven geen chemicaliën te worden toegevoegd en er ontstaat geen afval.